Trollhättans

   Psykologtjänst

 
 

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna för psykologsamtal som kan syfta till olika saker, så som:


– psykoterapi (med grund i psykodynamisk teori och/eller KBT)

– krishantering

– relationsrådgivning, parterapi, sexualrådgivning (kompetens även avseende HBTQ och icke-normativa relationsformer)

– personlig utveckling / coaching

– föräldrarådgivning


Vår mottagning ligger trots företagets namn numera i Vänersborg. Ordinarie pris för samtal som betalas t ex av företag eller via försäkringar är 1.200 kr per samtalstimme för individuellt samtal (45 min) eller 1.500 kr för parsamtal (60 min). Reducerat pris för privatpersoner som bekostar samtalen själva är 900 kr per samtalstimme (45 min) för individuellt samtal eller 1.100 kr (60 min) för parsamtal. Betalning kan ske med Swish, kort, faktura eller kontant.

Handledning och konsultation

Vänersborgs psykologmottagning – psykologsamtal för barn, ungdom och vuxna

Vi erbjuder psykologisk handledning och konsultation till olika verksamheter som till exempel skola, socialtjänst och behandlingshem. Hör gärna av er för en diskussion kring om vår kompetens kan passa ert handlednings- eller konsultationsbehov.


Vi kan erbjuda handledning och konsultation utifrån fördjupad kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och utifrån lågaffektivt bemötande och CPS (samarbetsbaserad problemlösning enligt Ross Greenes modell).

Välkommen till

Trollhättans psykologtjänst!

Utredningar och bedömningar barn och ungdom

Vi har erfarenhet av utredningar och bedömningar av barn och ungdom från barn- och ungdomspsykiatri (BUP), elevhälsa och ungdomshem (SiS). Vi erbjuder psykologiska utredningar och bedömningar av barn och ungdom anpassade för olika verksamheter och mål, som till exempel elevhälsa (skolpsykologisk utredning), socialtjänst eller behandlingshem. Frågeställningarna kan gälla kognitiva svårigheter (bland annat olika typer av inlärningssvårigheter), beteendemässiga svårigheter eller känslomässiga svårigheter. Vi arbetar gärna både med avgränsade frågeställningar och med komplexa svårigheter.


Vi kan erbjuda utredning av dyslexi, dyskalkyli och andra specifika inlärningssvårigheter. Vi kan erbjuda rådgivning, bedömning och utredning kring särskilda begåvningar.

Ann-Charlotte Wulcan, leg psykolog, specialist i klinisk vuxenpsykologi

Michael Villebeck, leg psykolog


Adress till vår samtalsmottagning i Vänersborg: Vänerparken 15B